Folkkikoulu


Folkkikoulussa opiskellaan kansanmusiikin instrumentein. Opiskelun tärkeänä osana on matkimalla oppiminen, korvakuulolta soitto ja luova musisointi. Opetus tapahtuu joko yksityistunteina, paritunteina tai ryhmätunteina. Musisointi ryhmässä ja erikokoisissa yhtyeissä on tärkeää. Yhtyetunneille osallistumista suositellaan. Oppilaat saavat näin sekä henkilökohtaista opastusta että myös tukea ryhmän muista jäsenistä.

Folkkikoulussa voi oppiaineekseen valita jonkin alla olevista instrumenteista tai ryhmistä. Oppiaineita löytyy kaikille; vauvoille ja vanhemmille, taaperoille, lapsille, nuorille ja aikuisille. Soittimistoa laajennetaan, uusia oppiaineita ja ryhmiä perustetaan kysynnän mukaan.
OppiaineetPelimanni Viulu

Pelimanniviulu tunnit on tarkoitettu kaikille viulua uutena instrumenttina aloittaville soittajille. Oppiaine soveltuu niin lapsille kuin aikuisillekin, kaikille jotka haluavat oppia soittamaan viulua. Tunneilla lähdetään liikkeelle aivan perusasioista, aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Pelimanniviulun opetuksessa pyritään siihen, että oppilas saa valmiudet kehittää musiikillisia lahjojaan ja soittotekniikkaansa kansanmusiikin kautta. Soittotunneilla opiskellaan musisoimaan korvakuulolta sekä nuottikuvan kautta. Viulua pidetään yhtenä vaikeimmista soittimista. Kaikkein pienimpien lasten soittotunneilla voisi hyvä olla mukana esim. toinen vanhemmista tai joku muu aikuinen, "apukorvina ja -silminä", jotta kotiharjoittelu olisi helpompaa.


Irlantilainen Viulu

Oppitunneilla perehdytään irlantilaisiin viulutyyleihin ja viulusävelmiin, mm. reel, hormpipe, jig ja polka sekä erilaisiin oikean ja vasemman käden tekniikkoihin (esim. rollit, slidet ja korusävelet). Oikean käden tekniikoista käydään läpi ”täräykset” (eli tripletit), cross-bowing ja muut tavallisimmat jousitukset. Vaikeustaso määräytyy oppilaan perustaitojen mukaan. Tässä oppiaineessa vaaditaan viulun perus soittotaito.


Irlantilainen Bodhran-rumpu

Bodhran on irlantilainen kehärumpu jota soitetaan kaksipäisellä kapulalla. Tunneilla tutustutaan bodhranin eri soittotekniikoihin ja tavallisimpiin irkkurytmeihin (reel, hornpipe, jig, slip jig, polka). Jos sinulla ei ole omaa rumpua voit vuokrata käyttöösi musiikkikoulun bodhranin.


Harmonikka 2-rivinen

Opinnot sopivat täysin vasta-alkajille mutta myös edistyneimmille soittaneille. Opiskellaan soittimen perusasioita, tekniikkaa ja hallintaa. Mukaan tarvitset oman G-vireisen soittimen sekä avoimen mielen pilke silmäkulmassa. Tärkeintä on musiikista nauttiminen yhdessä ja halu oppia – epäonnistumista ei tarvitse tässä oppiaineessa pelätä! Saat valmiudet sekä musiikin teoriassa että soittimen käsittelyssä, niin että myös omatoiminen harjoittelu on mahdollista.


Harmonikka 5-rivinen

Opetellaan harmonikansoiton perusasioita, tekniikkaa, nuotinlukua sekä yleistä musiikin tulkintaa. Monipuolinen harmonikkaohjelmisto sopii myös edistyneimmille. Ryhmätunneilla yhdessä soittamalla saadaan kokemusta myös orkesterityöskentelystä. Saat valmiudet sekä musiikin teoriassa että soittimen käsittelyssä, niin että myös omatoiminen harjoittelu on mahdollista.


Huuliharppu

Opetellaan huuliharpunsoiton perustekniikkaa ja eri tyylejä. Soitellaan niin perinteistä pelimannimusiikkia kuin viihde- ja blueskappaleitakin. Alkuun tarvitset vain C-vireisen perusbluesharpun tai kromaattisen huuliharpun ja iloisen mielen. Saat valmiudet sekä musiikin teoriassa että soittimen käsittelyssä, niin että myös omatoiminen harjoittelu on mahdollista.


Kantele 5-, 10-kielinen, Konserttikanteleet

Tutustutaan perinteisiin sekä uudempiin sävelmiin yhdessä soittaen ja myös laulaen. Lähtökohtana on oppia soittamaan vaihtelevasti ja monipuolisesti erityyppistä ja -tyylistä musiikkia. Opinnoissa painotetaan sekä ulkoa soittamista että prima vista-soiton säännöllistä harjoittelua. Päämääränä on opiskelijan yksilöllisen muusikkouden kehittämisen tukeminen sekä musiikin luomiseen kannustaminen mm. omien sävellysten pohjalta. Tavoitteena on oppilaan muuntelu- ja improvisaatiotaidon kehittäminen.


Kansanmusiikin Yhtyetunnit

Yhtyetunneilla soitetaan koti- ja ulkomaista pelimannimusiikkia, korvakuulolta ja nuoteista. Käydään läpi myös yhtyesovittamisen perusasioita ja sovelletaan niitä käytäntöön, sekä tutustutaan eri soittimien mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Yhtyeet muodostetaan oppilaiden toiveiden ja taitotason mukaisesti. Kaikki instrumentit ovat tervetulleita.


Lasten perinne- ja taidekerhot


Kansanperinnekerho 0-2 v.

Vauvat yhdessä huoltajan kanssa kokevat musiikkikylpyä lähekkäin ja sylitysten. Lapsi imee jo äidinmaidossa kyvyn nauttia musiikista ja arvioida sitä. Jokainen on omalla tavallaan musikaalinen. Musiikki on lohtu ja ilo sekä tie tunteisiin. Musiikki voi antaa huikeita kokemuksia: " Olen osa kaikkea ja kaikki on osa minua". Perinteiset laulut, liekutukset, tanssit, leikit ja liikunta saavat luovuuden liikkeelle ja tunteet pintaan.


Kansanperinnekerho 3-6 v.

Alle kouluikäisten laulu-, piirileikki- ja kansantanssikerho. Monimuotoisen kansanperinnekulttuurin keinoin musisoidaan, leikitään, tehdään pienten perinnepuhteita ja tanssitaan. Vuodenaikojen ja perinteisten tapojen rytmittäessä tuntien sisältöä saadaan pienet reput täyteen mukavia taitoja ja hauskoja asioita. Perinnetaitojen lisäksi opitaan suomalaisen kansanmusiikin perusrytmejä ja tanssiaskeleiden alkeita.


Kansanperinnekerho 7-9 v.

Kouluikäisten laulu-, piirileikki- ja kansantanssikerho. Musisoidaan ja tanssitaan lasten kansanlaulu-, piirileikki- ja kansantanssiohjelmistoa. Vuodenaikojen rytmi ja perinteiset tavat tutustuttavat myös lasten pieniin puhdetöihin. Opitaan perinteisiä, mukavia taitoja ja hauskoja asioita. Perinnetaitojen lisäksi opitaan suomalaisen kansanmusiikin perusrytmejä, tansseja ja tanssiaskeleita.Satumusiikkikerho 4-6v.

Satumusiikkikerhossa koetaan ryhmässä soittamisen ja laulamisen elämyksiä. Lisäksi musiikin kuuntelemisen taito kehittyy. Tunneilla käsitellään rytmiä, melodiaa ja harmoniaa mm. musiikkiliikunnan ja laululeikkien avulla. Lasten omat ideat ja ilmaisu ovat tärkeällä sijalla. Satumusiikkikerhossa lapsi löytää polun satujen ja tarinoiden musiikkimaahan. Liikuntahetket vievät kokonaisvaltaiseen taiteiden kokemiseen.


Kuvataidemusiikkikerho 4-5v.

Kuvataidemusiikkikerhossa lapset pääsevät kuvataiteen polulle mielikuvituksen siivin maalaamalla, piirtämällä, rakentamalla sekä askartelemalla. Musiikki antaa pienille taiteilijoille tekemisen rytmin, liikkeen ja voiman. Tunneilla kehitetään käden taitoja, tehdään musiikkimaalausta, satujen kuvitusta sekä myös musisoidaan. Taide on tunnetta, tunne antaa siivet. Kaikki välineet ja materiaalit sisältyvät opetukseen.